2013-2014

Over de auteurs

Mr. Paul M.C. Dekkers

(1978) studeerde fiscaal recht aan de Universiteit van Tilburg. Na zijn studie is hij enkele jaren als belastingadviseur werkzaam geweest. Sinds 2007 is Paul Dekkers als docent verbonden aan de Capaciteitsgroep Belastingrecht van de Universiteit Maastricht.

 

Mr. dr. Nadine H.A. Gorissen

(1978) is afgestudeerd in zowel Nederlands recht als fiscaal recht aan de Universiteit Maastricht. Zij is gepromoveerd op het onderwerp: “Gewekt vertrouwen in Europees perspectief. Een rechtsvergelijkend onderzoek naar de rol van het vertrouwensbeginsel in het Nederlandse, Belgische, Duitse en Europese (belasting)recht.” Sinds 2000 is Nadine Gorissen verbonden aan de Universiteit Maastricht, momenteel in de functie van universitair docent.

 

Over de website

Op deze website vindt u aanvullend materiaal behorend bij de methode Met de wet in de hand 2013-2014 van mr. dr. Nadine Gorissen, mr. Paul Dekkers en dr. Hans Nijhuis. Het materiaal bestaat uit meerkeuzetoetsen en open vragen. Deze zijn te vinden in het studentgedeelte van de site.

Over het boek

Het theorieboek Belastingrecht met de wet in de hand is een praktijkgericht studieboek op Hbo-niveau waarin zo volledig mogelijk de meest essentiële belastingwetten aan bod komen. Deze belastingwetten worden artikelsgewijs besproken. Bij de hoofdstukindeling van het boek wordt zo veel mogelijk aangesloten bij de wetsindeling van de diverse pockets “Belastingwetten”. Het is dan ook aan te raden een belastingwettenbundel (editie 2010) bij de bestudering van het boek ter hand te nemen.

 

De auteurs hebben bij het beschrijven van de wetsartikelen getracht gebruik te maken van een helder alledaags taalgebruik. Theoretische beschouwingen worden veelal aangevuld met voorbeelden en schema’s. Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met een kernachtige samenvatting.

 

Bij het theorieboek behoort een werkboek Belastingrecht Met de wet in de hand 2013-2014, (ISBN 9789089747891). Bij het werkboek is een uitwerkingenboek beschikbaar: Belastingrecht, Met de wet in de hand 2013-2014, Uitwerkingen (ISBN 9789089747907).

 

 

Bestellen?


Belastingrecht, met de wet in de hand 2013-2014,

Theorieboek

 

N.H.A. Gorissen, P.M.C. Dekkers en J.B.M. Nijhuis
Belastingrecht
ISBN 9789089747884

Prijs € 49,-

 

> Bestellen theorieboek


Belastingrecht, met de wet in de hand 2013-2014,

Werkboek

 

N.H.A. Gorissen, P.M.C. Dekkers en J.B.M. Nijhuis

Belastingrecht
ISBN 9789089747891

Prijs € 29,-

 

> Bestellen werkboek


Belastingrecht, met de wet in de hand 2013-2014,

Uitwerkingen

 

N.H.A. Gorissen, P.M.C. Dekkers en J.B.M. Nijhuis

Belastingrecht
ISBN 9789089747907

Prijs € 17,-

 

> Bestellen uitwerkingen